Σχολική Χρονιά 2009 - 2010

   Στο Γυμνάσιο  Μικρόπολης κατά τη σχολική χρονιά 2009-2010 διδάσκουν οι παρακάτω εκπαιδευτικοί:

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΗ

Ματσούκας Αθανάσιος

Πληροφορικός

Διευθυντής

Τσόγκα Μαρία

Θεολόγος

 

Μπεκερίδου Ιωάννα

Θεολόγος

 

Αναστασίου Ελένη

Φιλόλογος

 

Βαρλάμη Δήμητρα

Φιλόλογος

 

Κοβογλανίδης Πρόδρομος

Μαθηματικός

 

Ρούκη Ευφροσύνη

Γαλλικής Φιλολογίας

 

Λαζαρίδου Ελένη

Αγγλικής Φιλολογίας

 

Χατζημιχαήλ Δημήτριος

Φυσικής Αγωγής