ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Μικρόπολη

Προσoτσάνη 66200 , Δράμα

Τηλέφωνα: 2522031245

Fax: 2522031248

e-mail: mail@gym-mikro.dra.sch.gr